BIP

Przedszkole Publiczne nr 19
im. Jana Brzechwy
os. Ogrody 20
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel/fax (0-41) 247-11-27
email: pp_19@wp.pl

 


Pokaż Publiczne Przedszkole nr 19 w Ostrowcu Św. na większej mapie  

Przedszkole nasze zostało wybudowane przez Kombinat Budowlany pod nadzorem Rejonowego Przedsiębiorstwa Robót Inwestycyjnych w  Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców i personelu przedszkola budynek został w szybkim tempie zagospodarowany i urządzony. W czynie społecznym przepracowano wiele godzin. Pracowały całe rodziny. Dzięki ich ofiarności  prace zostały ukończone i przedszkole zaczęło funkcjonować w roku szkolnym 1984/85. Utworzono wówczas cztery oddziały żywieniowe oraz dwa oddziały „0”.

Największym wydarzeniem w placówce było nadanie jej imienia Jana Brzechwy 10 listopada 1990r.

Koncepcja pracy przedszkola (pobierz plik)

Po co jesteśmy?

Jesteśmy placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Do czego zmierzamy?

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Nasze przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczna komunikacje interpersonalną.

Co chcemy?

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości , rozwijanie umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach  potrzeby środowiska lokalnego.

 


Nasze przedszkole jest miejscem, w którym każde dziecko czuje się bezpiecznie, znajduje samopotwierdzenie, uczy się korzystać ze swoich praw, przejmując odpowiedzialność za swoje zachowanie i decyzje.

W prowadzonej od pierwszego dnia kronice przedszkolnej zamieszczone są najważniejsze wydarzenia z życia przedszkola oraz fotografie.

I Czas pracy przedszkola: od 600 – 1600

II  Przedszkole jest placówką pięciooddziałową:

                        I oddział    - dzieci 3-letnie

                        II oddział  - dzieci 4-letnie

                        III oddział – dzieci 5-letnie

                        IV oddział – dzieci 5-6 letnie

                        V  oddział – dzieci 6-letnie (grupa bez wyżywienia)

III Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:


  600  -   820

Schodzenie się dzieci, prace porządkowo-gospodarcze, zabawy swobodne i kierowane (w sali lub na powietrzu). Zabawa ruchowa. Praca indywidualna. Ćwiczenia poranne.

  820  -   830

Przygotowanie do śniadania.

  830  -   900

Śniadanie

  900  - 1015 

Zajęcia o charakterze nauczającym z przerwą na zabawę ruchową.

1015  - 1025 II śniadanie

1025  - 1145

Wycieczki, spacery, zabawy swobodne w sali lub na powietrzu. Zabawa ruchowa.

1145  - 1200

Przygotowanie do obiadu.

1200  - 1245

Obiad

1245  - 1345

Zajęcia o charakterze uspokajającym, słuchanie opowiadań, gry i zabawy stolikowe, praca indywidualna. Zabawa ruchowa.

1345  - 1400

Podwieczorek

1400  - 1600

Zabawy swobodne lub kierowane. Praca indywidualna. Prace porządkowo- gospodarcze. Rozchodzenie się dzieci.


Zajęcia z religii odbywają się dwa razy w tygodniu dla dzieci 6-letnich, których rodzice deklarują chęć uczestnictwa w zajęciach


Prawidłowe funkcjonowanie placówki w olbrzymiej mierze zależy od wysoko wykwalifikowanej kadry. W naszym przedszkolu kadrę pedagogiczną stanowią nauczycielki o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych. Systematycznie wzbogacają swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.


IV  Kadra pedagogiczna:  

Dyrektor: mgr Aneta Stachurska
Nauczyciele: mgr Ciostek Józefa
mgr Czemierys Bożena
mgr Dybul Anna
mgr Kołodzińska Ewa
mgr Maj Justyna
mgr Matuszczak Anna
mgr Nowak Bożena
  mgr Spustek Anna
mgr Danuta Wiśniewska

V Organem prowadzącym jest:  Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

VI  Organem nadzorującym jest: Świętokrzyski Kurator Oświaty

VII  Wystrój przedszkola:

Pasją naszą stał się wzorcowy wystrój całego przedszkola.  W każdej sali zostały odnowione meble, wymieniono wykładziny i firanki zgodnie z kolorystyką urządzenia wnętrza. Do każdej sali dydaktycznej zakupiono nowoczesne kąciki tematyczne, inspirujące aktywność dziecka oraz nowoczesny   sprzęt audiowizualny. Nauczyciele pracują z wykorzystaniem nowoczesnych, edukacyjnych pomocy, które właściwie stymulują rozwój dziecka.    


Zajęcia dodatkowe

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek 

13.00-13.30

Teatralno - Artystyczne

mgr Ola Ciosek

(zaj. bezpłatne)

 

13.00-14.00

Klub Małego Europejczyka

mgr Bożena Czemierys

(zaj. bezpłatne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.00-13.30

Zajęcia wyrównawcze

mgr Anna Spustek

(zaj. bezpłatne)

 

13.00-13.30

Zajęcia Plastyczne 3-1

mgr Justyna Maj

13.30-14.00

Zajęcia Wspomagające

mgr Justyna Maj

(zaj. bezpłatne)

13.00-13.30

Zajęcia Wspomagające

mgr Ewa Kołodzińska

(zaj. bezpłatne)

 

Zajęcia z j. angielskiego

P. Marta Sternik (płatne)

13.00-13.30 grupa A

13.00-14.00 grupa B


Logopedia - zajęcia

indywidualne

P. Sylwia Górska (płatne)

10.30-12.30

13.00-13.30

Teatralno - Artystyczne

mgr Ola Ciosek

(zaj. bezpłatne)

 

13.00-14.00

Zajęcia Plastyczne 6-1

mgr Anna Dybul

(zaj. bezpłatne)

 

8.00-12.30

Logopedia - zajęcia

indywidualne

P. Sylwia Górska

(zaj. płatne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.30

Chórek

mgr Anna Spustek

(zaj. bezpłatne)

 

 13.00-13.30

Zajęcia Wspomagające Rozwój

mgr Ewa Kołodzińska

(zaj. bezpłatne)

 

14.00-15.00

Zajęcia Taneczne

P. Anna Podsiadły

(zaj. płatne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.30

Rytmiczno-Muzyczne

mgr Anna Matuszczak

(zaj. bezpłatne)

 

Zajęcia z j. angielskiego

P. Marta Sternik (zaj. płatne)

13.00-13.30 grupa A

13.00-14.00 grupa B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Oferujemy bezpłatne badania i konsultacje logopedyczne.


Dzieci mają możliwość korzystania z zajęć komputerowych.Rodzice są na bieżąco informowani o rozwoju, postępach  i niepowodzeniach swoich dzieci podczas kontaktów indywidualnych i zebrań grupowych.


W trosce o wysoką jakość świadczonych usług przez placówkę, praca nasza ustawicznie podlega weryfikacji. Miernikiem oceny jest radość dzieci, zadowolenie ich rodziców, satysfakcja zespołu z osiągnięć i efektów swojej pracy. Weryfikację stanowi codzienna praktyka, otwartość na zmiany i wdrażanie innowacji.